SCHRIJF NU IN VOOR 1 VAN ONDERSTAANDE CURSUSSEN  

2018         Lokatie Capelle aan den IJssel 
maandag          8 januari 2018        19.30 - 22.30 uur

zaterdag         13 januari 2018        09.30 - 12.30 uur

 

ALGEMEEN
De opleiding leidt op voor het officiële en erkende diploma Sportmassage (Mbo niveau 4). 

De Eerste Nederlandse Vakschool Voor Sport massage bestaat sinds 1934.
Veel ervaring, een waarborg voor een goede opleiding.

De lessen worden gegeven door docenten met een specialistische achtergrond in hunvakgebied, zoals leraren lichamelijke opvoeding, fysiotherapeuten en sportmasseurs metal een uitgebreide praktische ervaring. 

DIPLOMA SPORTMASSAGE
Zondermeer mag men stellen, dat de sportprestaties -na 1950- in alle
landen van de wereld een stormachtige ontwikkeling te zien hebben gegeven.
Betere levensomstandigheden, betere trainingsmethoden, medische begeleiding,
betere materialen, etc. zijn de oorzaak geweest van betere prestaties en nieuwe
records. Door de uitbreiding van de kennis zijn er verschillende specialisaties
ontstaan. Zo is de sportmasseur de specialist op het gebied van de verzorging
in de sport geworden. Vooral ook door de ontwikkeling van de beroepssport is
men eisen gaan stellen aan de sportmasseur.Maar ook in de amateursector gaat men hoe langer hoe meer de noodzaak
inzien van een goed opgeleide sportmasseur. De begeleiding in de sport neemt
een steeds grotere vlucht. Eén van de begeleidingsfacetten vormt de
sportmassage. De hoge eisen die aan de huidige sportman(vrouw) gesteld worden,
vragen om een goede conditie. Hiervoor is naast een goede training een goede
begeleiding nodig in de vorm van sportmassage en verzorging. Deze massage en
verzorging kan alleen op verantwoorde wijze gegeven worden door een
gediplomeerd sportmasseur. Hij (zij) is de aangewezen persoon om de verzorging
van de sportman(vrouw) op zich te nemen. De benaming Sportmassage wekt de
indruk dat het werkterrein van een sportmasseur beperkt is tot sportmensen.
Niets is echter minder waar. Een sportmasseur mag iedereen masseren, mits deze
gezond is. Massages met een therapeutisch doel mogen uitsluitend door een
fysiotherapeut uitgevoerd worden.

Mocht er behoefte aan bestaan, dan kunnen onze oud-cursisten altijd een beroep op de vakschool doen. Zodoende ontstaat er een optimale werksituatie voor onze oud-cursisten en een netwerk voor sportverzorgers en masseurs. De verzorging houdt in: de algemene regels tot het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen, het onderkennen van sportletsels, de pre-curatieve maatregelen, hiervoor, het aanleggen van preventieve bandages en adviezen omtrent kleding en voeding.

MOGELIJKHEDEN
De mogelijkheden voor de bezitters van het Sportmassage-diploma zijn verschillend. In de eerste plaats kan men werkzaam zijn in de sportwereld of zich zelfstandig vestigen en een praktijk beginnen. Speciaal voor trainers, leerkrachten in de lichamelijke opvoeding, zweminstructeurs, coaches, leiders en jeugdleiders van sportverenigingen en een ieder die geïnteresseerd is in de sportverzorging, kan het diploma een waardevolle aanvulling betekenen. Verder kan een sportmasseur werkzaam zijn in een sauna-instituut, waar de massage een wezenlijk onderdeel vormt van het saunabad. Voor podologen, schoonheidsspecialisten, visagisten, verpleegkundigen, bejaardenverzorgers, leraren Yoga en Mensendieck etc. kan het diploma een waardevolle aanvulling betekenen, waarmee de werkmogelijkheden kunnen worden uitgebreid.

Ook is de cursus uitermate geschikt voor mensen die wat meer over het functioneren van het eigen lichaam willen weten, zoals krachtsporters, body-builders, beoefenaars van aerobics etc. De kennis die opgedaan wordt kan een steun zijn bij verdere ontplooiing van de sportmasseur op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld reflexzonevoetmassage, Shiatsu(accupressuur) en andere alternatieve geneeswijzen, maar ook o.a. Kinesiotaping.

  

 

VAKKENPAKKET
De lessen bestaan uit de vakken: Anatomie, Fysiologie en sporthygiëne. Massage theorie en praktijk,
Verzorging theorie en praktijk, De theorie en praktijk lessen zullen elke cursusavond of ochtend aan bod komen.

LEERMIDDELEN
Door de Vakschool wordt een verplicht boeken- en verzorgingspakket samengesteld, welke de totale stof voor het diploma Sportmassage dekt.

VOOROPLEIDING
Hoewel een bepaalde vooropleiding niet verplicht is. is een schoolopleiding voortgezet onderwijs na de lagere school gewenst, waarbij gedacht wordt aan MAVO/LBO op C/D-niveau.
In ieder geval is een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig. De1e Nederlandse Vakschool Voor Sportmassage besteedt veel aandacht aan de studiebegeleiding van haar cursisten.

BRANCHEVERENIGING
De oud-cursisten zijn, in samenwerking met andere opleidingsinstituten in den lande, verenigd in een branchevereniging voor masseurs en sportmasseurs(BMS), die de cursisten d.m.v. oefenochtenden op zaterdagmorgen tegen speciale ledenprijs bijstaat in hun studie. De branchevereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de(sport)masseur(euse) in het algemeen. Zij geeft 6 maal per jaar een magazine uit, de “MESSAGE”, vol met interessante artikelen over het vakgebied; zij organiseert activiteiten en zorgt voor interessante kortingen. Bij de contributie is bovendien een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepenen bedrijven en een ongevallenverzekering inbegrepen. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elke cursist een carte d’identité in creditcard formaat. De BMS wordt overkoepeld door de Federatie Belangenverenigingen Massage en Sportverzorging (FBMS), die eveneens een uitgebreid servicepakket aan de leden van de BMS biedt. Elke cursist is automatisch (gratis) lid tot januari van het cursusjaar waarin de opleiding wordt gevolgd. Daarna is de contributie € 49,65 per kalenderjaar. Uitgebreide informatie ontvangt u tijdens de opleiding.

EXAMENS
De opleiding afsluiten met een landelijk examen is mogelijk bij de NESPG (Nederlandse Examenstichting Sport- en Perimedische Gezondheidszorg). Al jaren een heel betrouwbare partner als het om de examinering van de kandidaten van de cursus sportmassage gaat. Sinds 2012wordt  de theorie in modules gevold. Er wordt dan afzonderlijk theorie-examen Anatomie, Fysiologie, Sportverzorging en Massage worden gedaan. 

De examenkosten worden door de examinerende instantie bepaald en zijn(wijzigingen voorbehouden):
- diploma Massagetechnieken NESPG € 165,--
- diploma Sportmassage NESPG € 190,--
 
ook is het mogelijk je voor deelexamens in te schrijven. De kosten zijn dan uiteraard anders. 

CURSUSDUUR
De cursus start elk jaar in de tweede week van september/januari en wordt voortgezet tot het examen in juni/november van het daarop volgend jaar. De totale cursusduur is 1 schooljaar. Met de regulierelagere schoolvakanties wordt rekening gehouden.

Per persoon afhankelijk is de gemiddelde studiebelasting tussen de 2 en 10 uur per week.

 CURSUSDAGEN

Er zijn verschillende cursusdagen:
Capelleaan den IJssel: maandagavond, woensdagavond; woensdagmorgen of zaterdagmorgen. 


CURSUSTIJDEN

De lessen voor de avondcursus zijn van 19.30 – 22.30 uur.
De lessen voor de ochtendcursus zijn van 09.30 – 12.30 uur.
In deze tijd wordt zowel theorie als praktijk gedaan.

CURSUSPLAATS
Capelle aan den IJssel: de lessen worden gegeven in het goed geoutilleerde gebouw van de 1e Nederlandse Vakschool Voor Sportmassage aan het Hollandsch Diep 63. Het is centraal gelegen voor de gehele regio, ruime (gratis) parkeergelegenheid en is goed te bereiken met openbaar vervoer. De school ligt 50m van metrostation “de Terp”van de Calandlijn.

CURSUSGELD

 € 845,- .  Gespreide betaling is mogelijk (exclusief studiemateriaal) na overleg. Bij inschrijving is een aanbetaling van € 145,-- verplicht. 

Voor de gespreide betaling zal separaat een contract (door beide partijen ondertekend) worden opgesteld, met daarin het termijnbedrag en de datum waarop de termijn voldaan dient te worden. Voor het kiezen voor gespreide betaling zal € 25,-- administratiekosten in rekening worden gebracht.

STUDIEMATERIAAL
Voor de opleiding tot Sportmasseur dient u rekening te houden met de volgende kosten:

Boeken:                            € 115,--
Verzorgingspakket:        €   75,-- (wijzigingen voorbehouden)

INSCHRIJVING:
U bent ingeschreven als cursist als u het inschrijfformulier ondertekend of per mail aan de Vakschool doet toekomen. Na ontvangst stuurt de Vakschool u per omgaande een bevestiging van uw inschrijving (per mail en per post). Er zal voor de cursist een bedenktijd zijn van 14 dagen na de datum, waarop is ingeschreven. Men kan dan de inschrijving gedurende deze termijn ingtrekken. Dit dient schriftelijk te geschieden. De inschrijving is pas definitief na het overmaken van € 145,-- als 1e aanbetaling. u krijgt daar na uw inschrijving bericht van.

N.B. Het is raadzaam zo vroeg mogelijk in te schrijven i.v.m. de zeer grote belangstelling voor deze cursus.

GROEPSINDELING:
Bij de theorielessen en de praktijklessen wordt in groepen gewerkt, waarbij onderling op elkaar wordt geoefend.
 

KLEDING:
Tijdens de praktijklessen is sportkleding (sportbroekje/trainingspak + wit T-shirt) verplicht.

 
VOORWAARDEN: zie verderop deze website.

  

Uw waarborg: aangesloten bij de BMS en NESPG