De opleiding afsluiten met een landelijk examen is mogelijk bij twee instanties:

N.E.S.P.G.

De N.E.S.P.G.(Nederlandse Examenstichting Sport & Perimedische Gezondheidszorg is opgericht in 1980 en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de diverse examens, de administratieve en uitvoerende organisatie. 
Binnen de NESPG kennen we het modulair onderwijs systeem en daaraan gekoppelde examens. Je doet in januari theorie-examen voor Anatomie, in april voor Fysiologie, Sportverzorging en Massage.

Heb je alle theoriedelen met goed gevolgd afgesloten volgt in juni het praktijkexamen. 
Uiteraard zijn er ook herexamenmogelijkheden. Vraag ernaar bij ons.

Het theoretisch gedeelte van het examen wordt schriftelijk afgenomen volgens het multiple-choice systeem. Wanneer het theoretische gedeelte van het examen met goed gevolg is afgelegd, volgt toelating tot het praktijkgedeelte van het examen, in de maand juni. De praktijkvakken moeten voldoende zijn om te kunnen slagen.

Voor het kijken naar eventuele vrijstellingen en andere mogelijkheden verwijzen wij u naar de site van de NESPG http://www.nespg.nl

Bij de NESPG is het tevens mogelijk een deelexamen in alleen massage af te leggen (vakken: anatomie, fysiologie, theorie en praktijk Massage). Men ontvangt dan het certificaat Massagetechnieken.

De examenkosten worden door de examinerende instanties bepaald en zijn (wijzigingen voorbehouden):

- certificaat Massagetechnieken NESPG € 150,--
- diploma Sportmassage NESPG € 190,--
- ook is het mogelijk je voor deelexamens in te schrijven. De kosten zijn dan uiteraard anders.